Tải về
Vị trí hiện tại : Rakhoi tv > JPN University Championship
JPN University Championship
TÓM TẮT LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG

JPN University Championship Lịch thi đấu

Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
11.23 12:00
Waseda University logoWaseda University

0

Meiji University logoMeiji University

3

11.23 09:00
Tsukuba University logoTsukuba University

1

Japan University logoJapan University

0

01.01 12:00
Niigata University logoNiigata University

2

Toin Yokohama University logoToin Yokohama University

3

12.25 12:00
Toin Yokohama University logoToin Yokohama University

1

Kwansei Gakuin University logoKwansei Gakuin University

1

12.25 09:00
Kokushikan University FC logoKokushikan University FC

0

Niigata Medical and Welfare University logoNiigata Medical and Welfare University

1

12.23 08:30
Tsukuba University logoTsukuba University

2

Hosei University logoHosei University

0

12.21 12:00
Takamatsu University logoTakamatsu University

3

Meiji University logoMeiji University

2

12.21 12:00
Tsukuba University logoTsukuba University

1

Fukuoka University logoFukuoka University

0

12.21 09:00
Hosei University logoHosei University

3

Univ. Kindai logoUniv. Kindai

2

12.21 09:00
Kansai University logoKansai University

1

Sapporo University logoSapporo University

0

12.20 12:00
Niigata University logoNiigata University

2

Univ. Kindai logoUniv. Kindai

4

12.20 12:00
Meiji University logoMeiji University

3

Sapporo University logoSapporo University

1

12.20 09:00
Fukuyama University logoFukuyama University

1

Hosei University logoHosei University

5

12.19 09:00
Hosei University logoHosei University

4

Niigata University logoNiigata University

2

12.19 09:00
Kansai University logoKansai University

0

Meiji University logoMeiji University

2

12.18 12:00
Tokoha University SC logoTokoha University SC

0

Kwansei Gakuin University logoKwansei Gakuin University

1

12.18 09:00
Tokyo International Unversity FC logoTokyo International Unversity FC

0

Toin Yokohama University logoToin Yokohama University

2

12.18 09:00
Niigata University logoNiigata University

1

Chukyo University logoChukyo University

1

12.17 09:00
Sendai University logoSendai University

0

Kokushikan University FC logoKokushikan University FC

3

12.11 12:00
Shizuoka Sangyo University logoShizuoka Sangyo University

1

Kwansei Gakuin University logoKwansei Gakuin University

2

Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy